KOUDENBURG
Menu
Gemeentemuseum Temse
eXTReMe Tracker
Ic joncheer Joos van der Cauwerburch zone van mijnen vadre Robbrecht van
Puttensterre zoot voorseyt es, hebben achterghelaten den name van
Puttensterre ende mij es bijghebleven den name van der Cauwerburch
omdat ic aldaer was gheboren, ende mijns vaders wapene ghebroken jeghen
mynen autsten broere, ende hebben anghenomen een gulden velt met eenen
rooden kepere daar in ghestaen met drie moletten van selvere, bijnalic
haudende den stant der wapene van Puttensterre voorseid. Ende ic nam tot
mynder huusvrouwe joncvrauwe Marie van Saeftynghen , daer bij ic hadde
twee sonen ende twee dochtere.
Epos van het spoor naar Temse

Het toponiem Coudenburgh verweven met de ontstaansgeschiedenis van
Vlaanderen,  Magna Frisia,  Ratbout,  de eerste inpolderingen in de
lagelanden, heerlijkheden, jonkheren, ridders, oud-germaanse hoeven, de

opkomst en ondergang van een adelijke familie in het land van Waas,  de
heren van Oplinter, oude grafstenen, heraldische perkamenten.